Verhaal achter Two of a Kind Cellists

Wij zijn ooit begonnen met samenspelen gedurende een cursusweek in Frankrijk. Tijdens zo’n studieweek is er veel onderlinge ontdekking mogelijk, zowel door de docenten georganiseerd als op eigen initiatief. Mede door een project gefaciliteerd door een van de docenten hebben we een muzikale verbinding gevonden. Als gevolg van die muzikale klik spelen we nu nog steeds samen in duo-verband.

We zijn elkaars tegenpolen op het gebied van muziek en musiceren. De een is rustig en stabiel, en de ander is impulsief en temperamentvol. De een is als een rots in de rivier, en ander is als een bruisende champagne onder een glazen stolp. Door deze uiteenlopende karakters krijgen we een hele spannende en vermakelijke wisselwerking op het podium.